Underavdelingsmøte for SST 3. september

 

PROGRAM

Tid: 12-12.30 Tema
Velkommen v/Lill  
Info fra IT-sikkerhet Sikkerhetshendelser i det siste, Folk.uio.no, annet
Info fra IT-jus  Privacy shield, annet
Info fra Khang Lill Info fra møte med adm. ledere på UiO 02.09 
Info fra Erna DFØ-prosjektet
Info fra Lill Livsvitenskap, ARK, lønnsforhandlinger, nytt fra IT-dir, OU-IT, medarbeidersamtaler/kalenderføring
Info fra Gyda/Lill Smittevernnytt
Evnt/info fra andre  

 

Publisert 3. sep. 2020 09:18 - Sist endret 11. nov. 2020 15:51