Underavdelingsmøte for SST 28. oktober

 

PROGRAM

Tid: 12-12.30

Informasjon fra Lill:

- Innstramninger i smittevernreglene: Flest mulig bør ta hjememkontor. Det kommer mer informasjon fra universitetsdirektøren. Alle må legge inn i kalenderen om de jobber fra kontoret eller hjemmefra. Dette er viktig pga smittesporing.

- Nytt om ansettelser:

 • Lene er nå fast ansatt og jobber i staben.
 • Vikar for Vilde: Saken er i tilsettingsrådet på mandag
 • Det kommer vikar for Mari
 • Det utlyses HR-stilling etter Britt.

- Jobbe på hjemmekontor: Hvordan har vi det på hjememkontor? Går det greit? Det oppfordres til møter på Zoom, også litt uformelle kaffemøter med litt småprat. IT-sikkerhet møtes et kvarter nesten hver morgen for å fordele oppgaver og gjøre opp status. Bra å holde kontakt.Chat på Mattermost er også fint for å holde kontakt i løpet av dagen. Det er 

- Ledersamling:

 • Det er en mye oppmerksomhet rundt IT på UiO og tildelingene øker. De strategiske koordineringsgruppene for IT er nå i gang og jobber med satsinger og fordeling av porteføljemidler. 
 • OU IT: Prosjektet deltar i mange fora og prosjektets anbefalign skal opp i universitetsstyret som vedtakssak 8. desembr. Prosjektet har også hatt dialogmøter med alle enhenter (fakulteter og museer).
 • Hvordan lede i koronatider? Innledninger fra personal sentralt og fra organisasjonspsykolog fra Moment. 
 • BOTT økonomi og lønn går sin gang. Dette blir også tema på SIF-møtet senere i dag.

Info fra IT-sikkerhet:

 • Større phishing-sak. Flere enn 30 kontoer ble tatt, og én konto ble brukt til å sende 7000 e-post til Universitetet i Bergen.
 • Jobber med å utvikle mer automatikk i phisinghåndteringen.
 • Har besøkt MSN ang. saken på Stortinget. 

Info fra IT-jus 

Are jobber mye med DFØ. Juristene der er enige med oss, men toppledelsen har en annen mening. Her blir det en snarlig avklaring. 

Lars jobber mye med UV. SHCREMS-problematikken ruller videre. Jobber med FHI og UiB om SHCREMS og forskning. 

Jus har hatt workshop med IT-sikkerhet and hvordan vi skal forholde oss til små skytjenester som overfører data til USA. 

Jus vurderer også om det ligger risiko i at UiO rekrutterer forskningsdeltakere gjennom Facebook.

 

Publisert 28. okt. 2020 09:53 - Sist endret 11. nov. 2020 15:51