SST underavdelingsmøte 25. januar

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Khang (i permisjon)
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Susan
 • Lene
 • Vilde (i permisjon)
 • Mari
 • Bjørn
 • Alice
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Anders
 • Gyda

 

Sak 1: Status

Info fra Lill, IT-sikkerhet, IT-jus, kommunikasjon, BOTT:ØL, andre områder

Sak 2: Virksomhetsplan og årsplan USIT og årsplan SST

Virksomhetsplan for LOS

Sak om VP21

Årsplan 21 i staben

I tillegg har USIT følgende tiltak som vi skal rapportere på i UiOs årsplan i 21 (årsplanen behandles på universitetsstyremøtet 9. februar 21):

1. UiO skal bruke eksisterende kompetanse i fagmiljøene til å videreutvikle forskernes fagnære IT-kompetanse og styrke de lokale IT-miljøenes kompetanse.

Sentrale aktiviteter:

A. Vurdere, foreslå og beslutte prioriterte kompetansetiltak i Strategisk koordineringsgruppe for forskning/Strategisk koordineringsgruppe for utdanning

B.  Vurdere, foreslå og beslutte prioriterte kompetansetiltak innenfor fagnær IT-kompetanse i UiOs IT-organisasjon (gjennomføringskraft er avhengig av beslutning vedrørende anbefalt organisasjonsmodell for UiOs IT-organisasjon, jfr prosjekt Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet)

C. Kurs i Software Carpentry, Research Bazaar, HPC, TSD mm

Oppstart: Vår 21

Fakultetenes rolle: Vurdere egne behov, gi innspill og oppfordre medarbeidere til gjennomføring av kompetansetiltak

2. Som ledd i arbeidet med å sikre personvern og etterlevelse av lov- og regelverk skal UiO styrke arbeidet med informasjonssikkerhet.

Sentrale aktiviteter:

A. Gjennomføre årlig internkontroll vedrørende informasjonssikkerhet hos alle enheter ved UiO, jfr personvernforordningen og UiOs ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS)

B. Gjennomføre IT-beredskapsøvelse

C. Tilby (og ved behov tilpasse) etablert e-læringskurs innen personvern i forskning til alle enheter ved UiO

D. Utvikle og tilby e-læringskurs innen personvern i administrasjon til alle enheter ved UiO

E. Videreføre møte- og samarbeidsarenaene for enhetenes personvernkontakter ved UiO

F. Vurdere etablering av et senter for Data Protection Impact Assessment (DPIA) ved UiO i Strategisk koordineringsgruppe for all IT. Mulige deltagere kan være medarbeidere fra Universitetsbibliotekets Digital Scholarship Centre, USIT ved IT i Forskning og USIT ved jurister og IT-sikkerhet, og med et tilknyttet nettverk av fageksperter som kjenner til hvilken informasjon som faktisk ligger i ulike datatyper som håndteres.

Oppstart:

Vår 21: A, C, E

Høst 21: B, D, F

Fakultetenes rolle: Gjennomføre/besvare internkontrollen av egen enhet, legge til rette for og oppfordre medarbeidere til gjennomføring av tilbudte personvernkurs, tilrettelegge og støtte arbeidet til enhetens personvernkontakt og gi innspill til strategiske koordineringsgrupper vedrørende tiltak knyttet til informasjonssikkerhet 

 

Publisert 20. jan. 2021 10:40 - Sist endret 21. jan. 2021 13:33