SST underavdelingsmøte 19. april

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Lene
 • Vilde (i permisjon)
 • Mari (i permisjon)
 • Bjørn
 • Alice
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Anders
 • Gyda

 

Sak 1: Status innenfor fagområdene

 • Mye både på sikkerhet og jus. Nesten like mange kompromitterte kontoer til nå i år, som vi hadde i hele fjor. Alle må passe på hva de klikker på. Det er en del phishing som er laget spesielt i forbindelse med at vi går over til DFØ.
 • Økonomi er mye opptatt med overgangen til DFØ og opplæring i det nye systemet. 
 • Personal har hatt en del utlysninger og de tar også ut CT-rapporter og slikt i forbindelse med overgang til DFØ.
 • Kommunikasjon og nettider: Kommunikasjon jobber med nettsider for salg av tjenester og bruker en del tid på OU-IT. Selvhjelpsprosjektet jobber videre med forbedring av nettsider for søk. 

Sak 2: Overgangen til DFØ

Alle må være à jour i HR-portalen og CT til 1. mai. 

Sak 3: OU-IT

Arbeidet med oppfølging av styrevedtaket er i gang. Se prosjektets nettsted. Er også sak på fellesmøtet 22. april.

Sak 4: Nytt fra IT-dir

Mye om OU-IT, DFØ og oppgradering av Exchange fra 2016 til 2019.

Publisert 19. apr. 2021 12:26 - Sist endret 19. apr. 2021 13:39