SST underavdelingsmøte 24. juni

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Lene
 • Ole Andreas
 • Marie Kristine
 • Vilde (i permisjon)
 • Mari (i permisjon)
 • Bjørn
 • Alice
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Kim
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Anders
 • Gyda

 

 

Sak 1: Status innenfor fagområdene

Kort status innenfor områdene.

IT-sikkerhet jobber med cybersikkerhetssenteret med en større gjennomgang av sikkerheten i sektoren. Ellers er det en del phishing og sårbarheter. 

Jus er med på sikkerhetssatsingen og jobber også med gjennomgang av nye retningslinjer for overføring av personopplysninger ut av EØS, og hva det betyr for UiO. 

Mange rekrutteringer. En del av dem har vi ikke kommet i land på pga. ikke kvalifiserte søkere. Jobber også med onboardingsprosess for nyansatte.

Økonomi bruker mesteparten av tiden sin på DFØ.

HMS: Har gjennomført nyansattkurs for de fleste som har blitt ansatt siden mars i fjor. 

Kommunikasjon: Ønsker gjennomgang av retningslinjer for kommunikasjon fra aktiviteter.

Sak 2: Overgangen til DFØ

Kort informasjon fra personal/økonomi/sikkerhet/jus/IPAS.

Kort om hva vi må huske på før vi går ut i ferie + evnt spørsmål

Ikke i ordinær drift ennå. Det blir nok litt ut på høsten før alt fungerer slik det er planlagt. Det er registrert avvik på persondata og det er fortsatt problemer med gjesteløsningen. Også regnskap og økonomi har utfordringer. Timeføring i appen, når man ikke har fakturerbare timer, går greit. 

Sak 3: OU-IT

Kort om arbeidet som pågår nå og hva som skjer til høsten. Se prosjektets nettsted. Spørsmål?

Sak 4: Nytt fra IT-dir

IT-sikkerhetssatsing. Alle er fornøyd med satsingen, og presentasjon i universitetsstyret gikk kjempebra. IT-sikkerhetsmiljøet her har fått en sentral posisjon i sektoren og skal ansette to sikkerhetskonsulenter som skal jobbe 80 % med sektoren og litt hos oss.

PULS arbeidsmiljøundersøkelse. Mye mindre enn ARK. Gjennomføres på de fleste enheter på UiO og kommer til oss i august. 

Lokale lønnsforhandlinger til høsten. De som er organisert hører fra foreningen sin. 

Arbeid hjemmefra. Trine, Liv-Marit og Lill er i en arbeidsgruppe som ser på hvordan det best kan legges til rette for arbeidet til høsten. Det jobbes med klargjøring for at flere kan komme inn og jobbe på huset, men også at arbeidssituasjonen kan bli mer fleksibel med en kombinasjon med hjemmejobbing. Se saksgrunnlag fra IT-dir.

Sak 5: Sommerferie

Ferielista er ganske klar. Viktig at all timeføring er ferdig og alt er ajour før man tar ferie. Timeføring kan korrigeres kun én måned tilbake, så når du er tilbake fra ferie, kan det være for sent å korrigere eller føre timer for mai og juni.

Sak 6: Underavdelingsseminar 

Skal vi planlegge for et underavdelingsseminar med en sosial samling etter sommeren (hvis smittesituasjonen tillater det)?

Sak 7: Eventuelt

Saker innmeldt 

Publisert 16. aug. 2021 10:24 - Sist endret 16. aug. 2021 10:30