SST underavdelingsmøte 20. august

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Lene
 • Ole Andreas
 • Marie Kristine
 • Vilde (i permisjon)
 • Mari (i permisjon)
 • Bjørn
 • Alice
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Kim
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Anders
 • Gyda

 

Sak 1: Status innenfor fagområdene

Kort status innenfor områdene.

Sak 2: Overgangen til DFØ

Kort informasjon fra personal/økonomi/sikkerhet/jus/IPAS.

Sak 3: OU-IT

Kort om arbeidet som pågår nå og hva som skjer i høsten. Se prosjektets nettsted. Spørsmål?

Sak 4: Nytt fra IT-dir

PULS arbeidsmiljøundersøkelse.

Lokale lønnsforhandlinger til høsten.

Sak 5: Tilstedeværelse, arbeid hjemmefra og timeføring

Vi snakker om hvordan vi gjør det med hjemmearbeid/tilstedeværelse i SST nå.

Sak 6: Underavdelingsseminar 

Sak 7: Eventuelt

Saker innmeldt 

Publisert 21. juni 2021 11:44 - Sist endret 16. aug. 2021 10:19