SST underavdelingsmøte 14. oktober

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Lene
 • Ole Andreas
 • Marie Kristine
 • Vilde (i permisjon)
 • Mari (i permisjon)
 • Bjørn
 • Alice
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Kim
 • Erlend
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Gyda

 

Sak 1: Status innenfor fagområdene

Kort status innenfor områdene:

Erna orienterte om økonomiområdet. Mye av tiden går fortsatt til innføringen av DFØ og opprydding etter innføringen av DFØ. Ellers er det jobbing med budsjett.

Tove orienterte fra HR. Det er en del stillinger og tilbud ute nå, og HR skal på konferanse neste uke. Det har også kommet et "nyansattkurs" som alle nyansatte skal gå på, der informasjon om ferie, timeføring og annet nyansatte trenger å vite, inngår sammen med obligatorisk HMS- og brannverninformasjon.

Anca orienterte fra innkjøpsfeltet. Hun forteller at tjenestereiser er i gang igjen, og at det er mye feil på reiseregninger. HR og innkjøp jobber med bedre informasjon.

Helena orienterte litt om oppdrag. Det er god kontroll på TR-køen. Jobber med rettigheter og tilganger til nettsidene. 

Kommunikasjon: Mye å gjøre. Si ifra litt på forhånd om dere har aktiviteter dere trenger kommunikasjonsstøtte til. Nå kan vi bruke infoskjermene på huset og også lage innhold vi kan tilby andre som har infoskjermer. 

Sak 2: OU-IT

Kort om arbeidet som pågår nå og hva som skjer videre. Se prosjektets nettsted

Behandling: Lill orienterte. Referansegruppene har kommet med sine innspill til prosjektets førsteutkast til ny, felles IT-organisasjon. Mange er opptatt av stabs- og støttetjenestene. Prosjektgruppen jobber nå med hvilke innspill og forslag som skal innarbeides i andreutkastet til ny organisasjon. 

Sak 3: Nytt fra IT-dir

Ikke behandlet

 

Sak 4: Tilstedeværelse og arbeid hjemmefra

v/Trine

Trine orienterte om at det nå er et arbeid i gang med å se på hvordan vi kan jobbe i tiden framover, altså best practice post korona. Skal det legges mer til rette for arbeid hjemmefra, og hvordan kan det i så fall gjøres. Inntil videre er det UiOs retningslinjer som gjelder, altså er UiO hovedarbeidssted, men det ved behov kan avtales at man jobber hjemmefra.

Normalsituasjonen nå er altså at vi jobber fra kontoret, men avtaler som er inngått er fortsatt gyldige. Ønsker du en avtale om å jobbe hjemmefra eller endringer i en avtale du allerede har, kan du sende en e-post til Lill.

I forbindelse med dette arbeidet vil det komme en undersøkelse som skal supplere pulsundersøkelsen. Der pulsundersøkelsen kartlegger hvordan du opplever dagens arbeidssituasjon, vil den neste undersøkelsen kartlegge hvordan du ønsker å jobbe i tiden framover. Den andre undersøkelsen kommer sannsynligvis neste uke. 

Sak 5: PULS

v/Liv-Marit 

Liv-Marit orienterte. Pulsundersøkelsen er en kort undersøkelse som "tar pulsen" på arbeidsmiljøet. Undersøkelsen er ute nå og forsøker å innhente informasjon om hvordan de ansatte har det i den litt hybride situasjonen vi har nå. Pulsundersøkelsen er ikke en erstatning for ARK, som er en mye større og mer grundig undersøkelse som tar for seg hele arbeidsmiljøet. 

Det er viktig at alle svarer, for målet er at vi skal ha et godt grunnlag for å videreutvikle arbeidsmiljøet.

Sak 6: Sikker oktober

v/Espen

Espen orienterte kort om den nasjonale sikkerhetsmåneden som kalles "Sikker oktober" her på UiO. 28. oktober blir det et arrangement for alle IT-ansatte. I tillegg er det noe nanolæring på nettsidene + sikkerhetstips til studenter. Det finnes også et arrangement som heter "De døde dokumenters dag" der alle oppfordres til å rydde der de lagrer dokumenter. Se nettstedet for Sikker oktober.

Sak 7: Selvhjelpsprosjektet

v/Kim

Kim orienterte om prosjektet som skal gjøre det enklere for brukerne å selv løse problemer og finne svar om IT-tjenestene.  

Sak 8: Underavdelingsseminar

Ikke behandlet

 

Sak 9: Eventuelt

Det blir julebord på flere nivåer i organisasjonen. Det kommer mer informasjon. De som vil være med på å planlegge julearrangement for underavdelingen, melder seg til Liv-Marit. 

Publisert 29. sep. 2021 12:45 - Sist endret 19. okt. 2021 12:47