SST underavdelingsmøte 15. desember

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Lene
 • Ole Andreas
 • Marie Kristine
 • Vilde 
 • Helena
 • Mari (i permisjon)
 • Bjørn
 • Alice
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Kim
 • Erlend
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Gyda
 • Umar

 

Sak 1: Status innenfor fagområdene

Kort status innenfor områdene:

Sikkerhet jobber med å holde kontroll på et stort, kjent sikkerhetsproblem. Ingen angrep mot UiO har vært vellykket så langt. I tillegg er det mye phishing, så alle må være på vakt. 

Jus jobber med en vurdering av om UiO kan være på Facebook. I tillegg er det mye om nye skytjenester. Det er også en del henvendelser fra brukere, primært studenter, som lurer på sikkerhet og personvern i UiOs IT-systemer.  

HR jobber mye med rekruttering. Det er vanskelig å få tak i folk. Har begynt å utarbeide nye rutiner for rekruttering. I tillegg går arbeidet med å innføre en ny, hybrid arbeidssituasjon. Alle må huske at avregning på fleksitid ikke er før 28. februar.

På økonomi er det budsjettjobbing og fakturering. Veldig mye å gjøre. Også oppdragsvirksomheten har mer enn nok å drive med. 

Kommunikasjon og nettsider jobber med selvhjelpsprosjektet, nyhetssaker og lager et nytt opplegg for beregningstjenestene for IT i forskning.  Gyda har lagd film om USIT og Kim i selvhjelpsprosjektet er i gang med et eget forum for de som skal jobbe med veiledninger i tiden framover.

Sak 2: OU-IT

Kort om arbeidet som pågår nå og hva som skjer videre. Se prosjektets nettsted

Prosjektet er inne i en fase med dialogmøter med enhetene der det blir klargjort for den faktiske tilpassingen deres inn i den nye, felles IT-organisasjonen. 

Sak 3: Nytt fra IT-dir

AV for hybride møter: Mange møterom er oppgradert for bruk til hybride møter. 3212 og 2410 er nok de som er best tilrettelagt.

MFA (multifaktorautentisering) for MS365 kommer i pilot på nyåret. Når du skal logge inn, vil du bli bedt om en kode fra mobilen eller en app. Etter testing her, kan MFA også tas i bruk for FEIDE-innlogging osv. Men på UiO er det alltid særegenheter med brukere som ikke vil ha mobiltelefon eller annet.   

Sak 4: Tilstedeværelse og arbeid hjemmefra

Vi har en egen arbeidsgruppe som jobber med tilrettelegging for den nye, hybride arbeidssituasjonen. De ser på standardisering av regler for tilstedeværelse og hjemmejobbing, hybride møter og utstyr, faste eller delte kontorplasser, stillerom mm.

Resultatet fra undersøkelsen om hva de ansatte på USIT ønsker ang. hjemmejobbing og fleksibilitet, er klart og brukes inn i arbeidet med rutiner og regelverk.

Sak 5: PULS

Resultatet fra PULS-undersøkelsen er klar. De aller fleste trives godt på jobben. Undersøkelsen ble gjennomført på et tidspunkt da det var ganske fritt om man skulle jobbe hjemmefra, fleksibelt eller fra kontoret, så de fleste jobbet slik de ønsker - og trives med det. I undersøkelsen ligger det signaler om at det fysiske arbeidsmiljøet, med mingleområder, stillerom osv. kan forbedres.

Sak 6: Eventuelt

Marie, som har vært på USIT i 10 måneder nå, går videre etter endt engasjement. Det har vært flott å ha Marie her, og alle ønsker henne lykke til videre.  

Martin skal ut i permisjon ett år, for å jobbe hos kraft-CERT, men det er ikke riktig ennå. 

Alle må huske på å søke om ferie og avspasering. Husk å føre ekstra fridager på jule- og nyttårsaften + julegavedagen i romjula. Om ferie skal overføres, må det også søkes om. 

 

Publisert 8. des. 2021 08:10 - Sist endret 15. des. 2021 10:54