Underavdelingsmøte for SST - oppstart nytt år

 

PROGRAM

Tid Tema
10:00 - 10:15 Velkommen v/Lill
10:15 - 10:45

Rapportering 2021 og årsplan 2022, arbeid i faggruppene 

se https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sst/planer/index.html

10.45 - 11.00 Kaffepause
11:00 - 11:30

Innlegg v/IT-direktør Lars Oftedal

Hva skjer i UH-sektoren og hvordan påvirker det oss

11:30 - 12:00

Hva betyr det Lars sa for vårt årsplanarbeide?

Gruppene avtaler arbeid fram mot:

  • ferdigstilling av rapportering 2021, frist 17. januar
  • årsplan 2022, frist 1. februar 

 

Publisert 18. nov. 2021 13:31 - Sist endret 9. juni 2022 09:52