Underavdelingsmøte, 16. februar 2022

Til stede:

 • Lill
 • Liv-Marit
 • Martin
 • Paal
 • Tove
 • Are
 • Espen
 • Ståle
 • Lene
 • Trine
 • Ole Andreas
 • Vilde 
 • Helena
 • Mari (i permisjon)
 • Bjørn
 • Øyvin
 • Therese
 • Lars S
 • Kim
 • Erlend
 • Alice
 • Helle
 • Sindre
 • Erna
 • Gyda
 • Umar

 

Sak 1: Tilstedeværelse og arbeid hjemmefra

Gjennomgang av USITs Policy for fjernarbeid og hvordan vi skal gjøre det hos oss i SST. Pilotperiode starter 1. mars.

Det er svært viktig at policy følges. Hvis du lurer på noe i forbindelse med arbeid hjemmefra, så ta det opp med Trine, Liv-Marit eller Tove.

Alle gruppene må komme fram til en felles ukentlig oppmøtedag. Husk at faste hjemmekontordager skal legges inn i kalenderen.

Hvis du ønsker avtale om faste hjemmekontordager, avtales det med Lill. Send en e-post med ønskene dine i forkant. Avtalene skal være klare til 1. mars. 

Sak 2: OU-IT

Kort om arbeidet som pågår nå og hva som skjer videre. Se prosjektets nettsted

Sak 3: Status innenfor fagområdene

Kort status fra hvert fagområde:

Sikkerhet:

Vi tar snart i bruk multifaktorautentisering. Begynner med MS365. Mye daglig drift. Ellers er det en del jobbing med å forberede at Martin går ut i permisjon. 

Personal:

Mye daglig drift, og en stor utlysning med 11 stillinger for ITi. Det blir også en arbeidsmiljø-dag 2. mars i forbindelse med oppfølging av PULS-undersøkelsen. Seksjonene som ønsker det, får en gjennomgang av resultatene. I tillegg blir det ryddedag og sosialt samvær med pizza og slikt. Det blir gjennomgang av resultatene for SST fra klokka 11 til 12. 

Økonomi:

Endelig ferdig med årsoppgjøret og rapportering. Forbereder deltakelse i BenchIT. Planlegger også opplæring i Tableau for ledere. Bruker i tillegg en del tid på fakturering av DropBox. 

Oppdrag:

Jevnt og trutt med henvendelser i RT-køen. Har begynt med tilrettelegging for automatisering og effektivisering av arbeidet med avtale, og juristene ser på malverket.  

Kommunikasjon:

Arbeider med oppfølging av tiltakene i årsplanen.

Jus:

Arbeider med å forenkle avtalemalene og har nettopp levert vurderingen av UiOs bruk av Facebook. Vilde har ferdigstilt et utkast til samarbeidsavtale for BOTT digital sikkerhet. Det skjer også en del rundt oppfølging av SCHREMS II og bruk av Google-produkter. På UiO er det også en pågående diskusjon om personvern i forskningen. 

Sak 4: Eventuelt

 • Are går ut i permisjon. Det kommer vikar, Mathias, fra 28. februar. 
 • Martin går ut i permisjon
 • Alice går av med pensjon
 • Lill og Gard tar vinterferie. Lars kommer også til å ha litt fri i vinterferieuka. 

 

 

 

 

Publisert 14. feb. 2022 10:40 - Sist endret 16. feb. 2022 09:24