Årsplaner for Stab og støtte

Årsplanene oppsummerer avdelingens prioriterte mål og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.

Underavdeling for stab og støtte sin årsplan for består av årsplan for seksjonen SIF (Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning) samt stabens årsplan.

Rapportene viser status for tiltakene i planene.