Årsplaner for Stab og støtte

Årsplanene oppsummerer avdelingens prioriterte mål og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner for 2016 i avdelingen

Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplanen: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”.

USITs årsplaner

USITs årplan gir de overordnete prioriteringene i arbeidet med årsplan i underavdelinger, seksjoner og grupper.