Ansatte - Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning

Listen inneholder 7 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hansen, Ingvild Senioringeniør +47 22852945 +47 93232890 (mob) ingvild.hansen@usit.uio.no Nettpublisering, Oppdragsvirksomheten
Hoff, Therese Hagen Førstekonsulent +47 22840159 95243366 t.h.hoff@usit.uio.no Oppdragsvirksomheten, IT-Kontrakter
Huynh, Khang Seksjonssjef +47 22840150 +47 48495061 (mob) 48495061 khang.huynh@usit.uio.no
Karlsen, Tove Strand Rådgiver +47 22852469 +47 47040314 (mob) t.s.karlsen@usit.uio.no Personal
Krog, Britt Melteig Rådgiver +47 22852474 +47 91717110 (mob) b.m.krog@usit.uio.no Personal
Solberg, Anca Førstekonsulent +47 22857765 anca.solberg@usit.uio.no Innkjøp, Personal
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47 22852865 +47 91796233 (mob) oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse