Ansatte - Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning

Listen inneholder 9 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Grimsgaard, Ellen Førstekonsulent +47-22840692 +47-98206838 (mob) ellen.grimsgaard@usit.uio.no Innkjøp
Hansen, Ingvild Senioringeniør +47-22852945 +47-93232890 (mob) ingvild.hansen@usit.uio.no Nettpublisering, Oppdragsvirksomheten
Hoff, Therese Hagen Førstekonsulent 95243366 t.h.hoff@usit.uio.no Oppdragsvirksomheten, IT-Kontrakter
Huynh, Khang Seksjonssjef +47-22840150 khang.huynh@usit.uio.no
Karlsen, Tove Strand Rådgiver +47-22852469 t.s.karlsen@usit.uio.no Personal
Krog, Britt Melteig Rådgiver +47-22852474 +47-91717110 (mob) b.m.krog@usit.uio.no Personal
Smokvina, Elisabeth Senioringeniør +47-22852766 +47-91563275 (mob) elisabeth.smokvina@usit.uio.no
Solberg, Anca Førstekonsulent +47-22857765 anca.solberg@usit.uio.no Innkjøp, Personal
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47-22852865 +47-91796233 (mob) oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse