Ansatte - Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning

Listen inneholder 6 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hansen, Ingvild Senioringeniør +47 22852945 +47 93232890 (mob) ingvild.hansen@usit.uio.no Nettpublisering, Oppdragsvirksomheten
Hoff, Therese Hagen Førstekonsulent +47 22840159 t.h.hoff@usit.uio.no Oppdragsvirksomheten, IT-Kontrakter
Karlsen, Tove Strand Rådgiver +47 22852469 +47 47040314 (mob) t.s.karlsen@usit.uio.no Personal
Landau, Trine Rådgiver +47 41205483 (mob) trine.landau@usit.uio.no
Solberg, Anca Førstekonsulent +47 22857765 anca.solberg@usit.uio.no Innkjøp, Personal
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47 22852865 +47 91796233 (mob) oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse