Personer med emneord «Prosjektledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47 22852865 +47 91796233 (mob) oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse