Elisabeth Smokvina

Bilde av Elisabeth Smokvina
English version of this page
Telefon +47 22852766
Mobiltelefon +47 91563275
Rom 3107
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

 • Medarbeider i Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen for Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT, SKAIT. Arbeidsoppgaver: 
  • Sekretær og saksforbereder for SKAIT og Systemgruppeforum.
  • Bidrar i oppfølgingen av arbeidet i SKAIT, i dialog med systemeiere og andre parter.
  • Forvalte det overordnet veikartet på vegne av SKAIT og en oversikten over UiOs administrative IT-systemer
  • Vedlikeholde rammeverk og ansvarskart for administrativ IT, inkludert forvaltning av maler og prosedyrer, følge opp at de benyttes.
  • Bidra med kompetanse og ressurser i utredninger knyttet til aktiviteter i ulike faser av administrative IT-systemers livssyklus
  • Bistå fagavdelinger med forvaltning av administrative IT-systemer etter behov, med særlig fokus på systemeiere for mindre fagavdelinger.
 • Medarbeider i programkontoret for 'Program for administrativ forbedring og digitalisering'
  • Koordinerer og forvalter konseptet 'Små, raske, freidige'-digitaliseringsinitiativ
  • Deltar i utarbeidelsen av kriterier og forvaltningsmodeller for best mulig utnyttelse av teknologien 'Robotic process automation - RPA'
 • Personvernkontakt for systemene som ligger under SKAIT, men som ikke har egne personvernkontakter, typisk de som i veikartet omtales som 'Andre'.  

Bakgrunn

Jeg har vært ansatt på USIT siden 1999, men har vært ved UiO siden 1991.

Av utdannelse har jeg følgende:
 • Cand. Mag. i realfag fra UiO
 • Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI med følgende fag: 
  • Prosjektledelse
  • Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
  • Strategisk ledelse

Personlig

Faglige interesser:

Innovasjon, forvaltningsmodeller (IT Governance (IT-styring)), strategisk analyse, virksomhetsarkitektur, systemutvikling og prosessanalyse og -forbedring. 

 

 
Publisert 16. sep. 2010 16:07 - Sist endret 11. mai 2019 07:11