English version of this page

Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning

Enheten har ansvar for de interne støttetjenester i organisasjonen, og skal yte hensiktsmessig støtte til organisa­sjonen som helhet og til medarbeidere på alle nivåer.


Våre tjenester

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35051000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 350120 Vortex, FS m.m.