Om Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning

USITs Seksjon for interne støttetjenester og forvaltning (SIF) skal sørge for at organisasjonen har hensiktsmessige og effektive administrative og kontortekniske tjenester og ivaretar følgende oppgaver:

  • Arbeid i forbindelse med tilsettinger, utlysinger, permisjoner, ferie, reiser, refusjoner, registrering av timer og lønn
  • Budsjett og regnskap, betalinger, fakturering, rapportering
  • Innkjøp av IT-anskaffelser, mobiltelefoner og bredbåndsløsninger for UiO og rekvisita med mer for USIT
  • Arkivering og journalføring
  • Helse-, miljø og sikkerhet på USIT
  • Administrering av abonnementer for tidsskrifter på USIT
  • Administrering av kaffeordninger
Publisert 5. nov. 2009 08:29 - Sist endret 22. aug. 2019 08:43