Hvem gjør hva i Seksjon for interne støttetjenester?

 

Tove Strand Karlsen

Jobber med ansettelser, permisjon, ferie og sykefravær. Er behjelpelig med spørsmål rundt overtid/refusjoner og tjenestereiser. CT-administrator.

 

Anca Solberg

Rekruttering, eBilag (timekontrakter), regnskap (reiseregninger og refusjoner), inngående faktura, innkjøp (herunder ergonomi, kontorarbeidsplasser).

 

Øyvin Wormnæs

Innkjøpsplanlegging, avtaler,  prosjektleder for Software Asset Management og fellesinnkjøpet.

 

Therese H. Hoff

Oppdrag, kontraktsadministrasjon og -oppfølging, samt noe intern saksbehandling.

 

Lene Stensrud

Jobber med USITs økonomi, fakturering og innkjøp - flyttet til stab.

 

Ole Andreas Schade

Jobber med USITs økonomi, fakturering og innkjøp

Publisert 29. juli 2011 10:24 - Sist endret 11. mai 2022 13:05