Hvem gjør hva i Seksjon for interne støttetjenester?

Khang Huynh 

Leder av seksjonen. 

 

Ingvild Hansen

Jobber med innkjøp og fakturahåndtering, administrativ støtte for oppdrag, oppfølging av kaffe og vannmaskiner og interninformasjon på web for USITs administrasjon.

 

Tove Strand Karlsen

Jobber med ansettelser, permisjon, ferie og sykefravær. Er behjelpelig med spørsmål rundt overtid/refusjoner og tjenestereiser. CT-administrator.

 

Britt Melteig Krog

Jobber med ansettelser, permisjon, ferie og sykefravær. Primærkontakt for spørsmål rundt sykefravær fra ledere og ansatte.
Medlem av foreldrepermisjonsteamet på UiO.

 

Anca Solberg

Rekruttering, eBilag (timekontrakter), regnskap (reiseregninger og refusjoner), inngående faktura, innkjøp (herunder ergonomi, kontorarbeidsplasser).

 

Henrik A. Borge, Sigrid Førland og Tor-Audun Kræmer-Olsen

Ansvarlige for arkivdriften ved USIT. Journalføring og kvalitetssikring av arkivbasen. Brukerstøtte i ephorte. Til stede på USIT mandager, tirsdager og fredager.

 

Øyvin Wormnæs

Innkjøpsplanlegging, avtaler,  prosjektleder for Software Asset Management og fellesinnkjøpet.

 

Therese H. Hoff

Oppdrag, kontraktsadministrasjon og -oppfølging, samt noe intern saksbehandling.

 

Lene Stensrud

Jobber med USITs økonomi, fakturering og innkjøp.

Publisert 29. juli 2011 10:24 - Sist endret 10. juni 2020 15:06