Postlister i Seksjon for interne støttetjenester

Seksjonen har en del postlister det kan være nyttig å vite om og sende henvendelser til

Navn på postliste Beskrivelse av postliste Ansvarlig for å besvare henvendelser
innkjop@usit.uio.no  - hvis du trenger hjelp til bestillinger og innkjøp Anca Solberg 
personal@usit.uio.no  - hvis du har spørsmål rundt de tjenester personal jobber med, f.eks rekruttering, ansettelser, ferie, timeregistrering, sykdom og fravær  Tove S. Karlsen og Liv-Marit Davidsen
sst-sif@usit.uio.no  - hvis du ikke vet hvem i administrasjonen som skal håndtere problem/henvendelse  Ingvild Hansen
okonomi@usit.uio.no  - hvis du har spørsmål til økonomifunksjonen som jobber for USIT  Erna Årsetøy
til-arkiv@usit.uio.no  - hvis du trenger hjelp til saksbehandling eller arkivering av USITs dokumenter i ePhorte. Den samme postlisten benyttes dersom du vil sende dokumenter til arkivet  Henrik A. Borge, Tor-Audun Kræmer-Olsen og Sigrid Førland
oppdrag@usit.uio.no - hvis du er oppdragseier og trenger administrativ støtte. NB! Alle nye avtaler skal sendes til oppdrag@usit.uio.no. Therese H. Hoff og Ingvild Hansen

 

Publisert 1. apr. 2011 11:16 - Sist endret 17. feb. 2021 13:28