Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen

Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen  for administrativ IT (RSF) ble opprettet som resultat av Universitetsstyrets vedtak om “Administrative IT-systemer”. RSF bistår Strategisk koordineringsgruppe, strategisk systemeier og systemeierne i styring, utvikling og forvaltning av administrativ IT ved universitetet, se eget nettsted.

 

Strategisk koordineringsgruppe

Strategisk koordineringsgruppe er oppnevnt og gitt mandat av universitetsdirektøren i tråd med universitetsstyrets tilslutning til anbefalingene i rapporten “Administrative IT-systemer” i møtet 27. januar 2012.

Administrative IT-systemer

Oversikt over oppfølgingen av Universitetsstyrets behandling og vedtak av anbefalingen fra IHR-plangruppe for administrativ IT om “Administrative IT-systemer” 27. januar 2012.

Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen

  • Kristian Rikvold-Jess, leder