Årsplan for Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen

Innledning

Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT) er nedsatt av universitetsdirektøren for å gi råd om styringen av de administrative IT systemene på UiO. Til det er det satt ned en Rådgivings og sekretariatsfunksjon (RSF) som er lagt til IT-direktørens stab. Oppgaven til RSF er å bistå SKAIT med å gjennomføre deres mandat som er å ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet, gi brukervennlige og mer kosteffektive administrative IT-løsninger for UiO gjennom bedre samhandling rundt initiering, innføring, forvaltning og drift og avvikling av administrative IT-systemer.

Ressursoversikt

Oversikt over personer og timer allokert til målene og tiltakene i årsplanen finnes i ressursoversikten.

Mål #1: Forbedre brukermedvirkningen og samordningen av de administrative IT systemene.

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1:

Ansvarlig:

Beskrivelse:

Ressurser: <…>

Tiltak #2:

Ansvarlig:

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #3:

Ansvarlig:

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Mål #2:

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Tiltak #1:

Ansvarlig:

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #2:

Ansvarlig: Kristian

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Mål #3:

Beskrivelse:

Tiltak #1:

Ansvarlig:

Beskrivelse: <Valgfri tekst>

Ressurser: <…>

Tiltak #2:

Ansvarlig:

Beskrivelse:

Ressurser: <…>

Publisert 7. jan. 2016 10:21 - Sist endret 7. jan. 2016 10:23