Årsplaner for Administrativ IT

Årsplanene oppsummerer prioriterte mål for Rådgivings- og sekretariatsfunksjonen for administrativ IT og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner i avdelingen

Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplanen: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”.