Årsplan 2020

Årsplan 2020 for økonomi, HR og kommunikasjon i staben i USITs underavdeling for stab og interne støttetjenester.

Tiltak #1: Overgang til DFØ (økonomi og lønnssystemer for UiO) 

Eier: Økonomi

Kopling til UiOs mål: 

Kort beskrivelse:

Ny økonomimodell

Opprydding i tilganger og fullmakter mm

Forventete resultater 

Ved utgangen av 2020: 

Tiltak #2: Rekruttering

Eier: HR

Kopling til UiOs mål: 

Kort beskrivelse:

Profesjonalisering av hele prosessen

Synliggjøre USIT på relevante arbeidslivsmesser mm

Forventete resultater 

Ved utgangen av 2020: 

Tiltak #3: Onboarding

Eier: HR

Kopling til UiOs mål: 

Kort beskrivelse:

Kompetanse

Ved utgangen av 2020: 

Tiltak #4: Organisasjonsutvikling UiOs IT-virksomhet

Eier: HR, Økonomi og kommunikasjon

Kopling til UiOs mål: 

Kort beskrivelse:

Sekretariat for prosjektet

Ved utgangen av 2020: 

Tiltak #5: Utarbeide ny finansieringsmodell for IT

Eier: Økonomi, stabsdirektør og IT-direktør

Kopling til UiOs mål: 

Kort beskrivelse:

Utarbeide plan for aktiviteten inkludert etablering av arbeidsgruppe, utrede og foreslå.

Ved utgangen av 2020: 

 

Publisert 5. des. 2019 16:02 - Sist endret 5. des. 2019 16:02