Søknad om møbler til fellesarealer

Søknad – midler til møbler i fellesarealer

EA har for 2020 satt av 1 mill. kr til møbler i fellesarealer. Midlene skal benyttes til å kjøpe inn nytt inventar det det er ekstra høy slitasje på møbler, f.eks. foajeer. Søknadene vil bl.a. bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Er det fellesarealer som brukes av "hele" UiO
  • Behovet bidrar til "åpne" 1. etasjer
  • Nye møbler vil påvirke læringsmiljø/arbeidsmiljø på en positiv måte
  • Ny løsning bidrar til arealeffektivisering

På USIT kan vi søke om møblering av fellesarealer utenfor kontorene, Houston og de åpne områdene utenfor låste dører. Det vil bli hard konkurranse om midlene, så det er ikke sikkert at vi får tildelt noe av dette. 

Innkomne forslag prioriteres av IT-dir før de sendes til Eiendomsavdelingen.

Frist for å sende inn forslag er 2. desember

 

Publisert 12. nov. 2019 13:13 - Sist endret 12. nov. 2019 13:16