Bjørn Ness

Seniorrådgiver - IT-direktørens stab
Bilde av Bjørn Ness
English version of this page
Telefon +47 22852491
Mobiltelefon +47 91619018
Rom 3112
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo

Tilknytning til USIT og Universitetet i Oslo

Startet yrkeslivet på universitetet i august 1984 som sekretær for EDB-styret og fikk med meg slutten av kampen om EDB-sentrets sjel. Den endte med at universitetet i alle år har hatt en sterk sentral IT-organisasjon, – som USE (Universitetets sentrale EDB-tjeneste) fra 1986 og USIT fra 1991.

Ble tilsatt i Brukerstøtteseksjonen i 1986 og hadde noen år før og etter 1990 ansvar for nyhetsbladet “NUSE – Nytt fra USE” som endret navn “/info/it/uio” på det tidspunktet da UNIX, Internett og TCP/IP, distribuert databehandling og ‘Tjenerprosjektet’ var det som betydde noe for oss. På denne tiden skrev jeg boka “Into the Great Wide Open” (1992), en 250-siders beretning om kommunikasjons- og informasjonstjenester for brukere ved Universitetet i Oslo.

Fram til 1995 var jeg innom de fleste seksjonene og gruppene på datidens USIT før jeg ble tilsatt som seniorrådgiver tilknyttet IT-direktøren i 1995 og som assisterende IT-direktør fra 2001. De mange oppturene i disse årene har Per H Jacobsen tatt hånd om og bevart for evigheten i sin fantastiske samling av kilder og artikler i “IT-historien ved Universitetet i Oslo”. I forbindelse med USITs forsinkete 40-årsjubileum i 2012 bearbeidet han dette til boka “IT-historien@Universitetet i Oslo”.

Fra 1. januar 2013 er jeg rådgiver i IT-direktørens stab.

I 2013 passerte jeg 60 og sa dette om livet på og utenfor USIT i den anledning.

Annet

På oppdrag fra UNINETT v/direktør Petter Kongshaug har jeg skrevet boka “Tilkoplet – En fortelling om Internett og Forskningsnettet i Norge”. Boka ble lanser i forbindelse med feiringen av UNINETTs 20-års jubileum 3. oktober 2013.

På oppdrag fra daværende Kirke- og utdanningsdepartement (KUF) utredet jeg problemstillinger knyttet til “Nasjonalt læringsnett” høsten 2000 og våren 2001.

Yrkesliv ellers og utdanning

Arbeidet fem år som generalsekretær i Norsk Studentunion før jeg startet yrkeskarrieren på universitetet. Var også en periode før det tillitsvalgt og satt ett år i arbeidsutvalget. Klarte å tilegne meg mellomfag i sosiologi og i historie fra det som den gang het Universitetet i Trondheim, samt første avdeling sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo før yrkeslivet tok kontrollen.

Publisert 16. sep. 2010 16:07 - Sist endret 31. juli 2016 20:11