Arbeid med nasjonalt læringsnett

Høsten 2000 ble jeg engasjert av daværende Kirke- og utdanningsdepartement (KUF) for å utrede ulike problemstillinger knyttet til etablering av et nasjonalt læringsnett. Utredningsarbeidet ble avsluttet 1. september 2001 og var noe av grunnlaget for etableringen av UNINETT ABC (som i 2010 ble fusjonert inn i “Senter for IKT i utdanningen”).

Dokumentsamling

I utredningsarbeidet om nasjonalt læringsnett ble disse dokumentene utarbeidet:

Publisert 8. okt. 2013 15:45 - Sist endret 8. okt. 2013 16:10