Diverse saker

Sist endret 11. mai 2015 10:20 av Tomm Eriksen

NeIC – Nordic e-Infrastructure Collaboration er en organisatorisk enhet under det nordiske forskningssamarbeidet Nordforsk med oppgave “…to facilitate the development and operation of high quality e-infrastructure solutions in areas of joint Nordic interest.”

Sist endret 11. okt. 2015 14:46 av Bjørn Ness
Sist endret 28. mai 2015 12:05 av Bjørn Ness
Sist endret 28. mai 2015 12:05 av Bjørn Ness
Sist endret 25. sep. 2016 12:10 av Bjørn Ness
Sist endret 18. feb. 2016 20:37 av Bjørn Ness