NeIC 2015

NeIC – Nordic e-Infrastructure Collaboration er en organisatorisk enhet under det nordiske forskningssamarbeidet Nordforsk med oppgave “…to facilitate the development and operation of high quality e-infrastructure solutions in areas of joint Nordic interest.”

NeIC-logo

NeIC 2015 Conference

NeIC 2015 Conference ble avholdt på Espoo, Finland 5.-8. april 2015 med det finske IT-senteret CSC – IT Center for Science som vertskap. Konferansen samlet i overkant av 250 deltakere med den norske delegasjonen som den største (med neste 50 deltakere) på det svensk-finske kultursenteret Hanasaari på ei halvøy 10 minutter fra Helsinki sentrum.

Arrangementet var organisert i to deler, – se programmet:

 • Tilsammen 12 workshops tirsdag 5. og onsdag 6. mai
 • Konferanse 6 tematisk organiserte sesjoner torsdag 7. og fredag 8. mai

USIT og Universitetet i Oslo hadde tunge bidrag til arrangementet. Hans A Eide (ITF) deltok i programkomitéen og fikk en spesiell takk for innsatsen. Thomas Röblitz (ITF/FI), Ole Widar Saastad (ITF/FI) og Gard Thomassen (ITF/FT) ledet hver sin workshop, i tillegg ledet professor Eivind Hovig (Radiumhospitalet) en workshop. Gruppeleder Gard Thomassen (ITF/FT) presenterte Tjenester for sensitive data (TSD) under en av konferansesesjonene.

Vi var en ganske stor gruppe fra USIT:

 • Hans A Eide (ITF)
 • Gard Thomassen (ITF/FT)
 • Nihal Dharmasiri Perera (ITF/FT)
 • Nikolay Aleksandrov Vazov (ITF/FT)
 • Bjørn-Helge Mevik (ITF/FI)
 • Jon Kerr Nilsen (ITF/FI)
 • Thomas Röblitz (ITF/FI)
 • Ole Widar Saastad (ITF/FI)
 • Andreas Buzh Skau (ITF/FI)
 • Thierry Toutain (ITF/FI)
 • Bjørn Ness (SST/STAB)

I tillegg var det flere deltakere fra andre deler av Universitetet i Oslo.

Workshops

 

 

 

Publisert 10. mai 2015 18:47 - Sist endret 11. mai 2015 10:20