Tilkoplet – En fortelling om Internett og Forskningsnettet i Norge

I 2008 ble jeg bedt av UNINETTs direktør Petter Kongshaug om å skrive en fortelling om Internett og Forskningsnettet i Norge. Det ble en lang tur og fortellingen forelå i trykt utgave til UNINETTs 20-årsfeiring i oktober 2013. Arbeidet med å etablere en nettutgave pågår, prognosen for ferdigstillelse av denne er usikker.

Om boka

Boka er gitt ut på Akademika Forlag, – se forlagets presentasjon.

Boka ble lansert på UNINETT-konferansen 2013 som ble avholdt i Trondheim 1.-3. oktober 2013 og ble i den anledning presentert på følgende måte:

  • Artikkelen “Tilkoplet” i UNINYTT nr 3-2013
  • Presentasjon på UNINETTs 20-årsfeiring 3. oktober 2013

I tilknytning til feiringen lagde Knut Hegna ved Informatikkbiblioteket ved Universitetet i Oslo en egen utstilling “40-30-20 – Utstilling om nettets historie og tilknytningen til Norge, Universitetet i Oslo og Institutt for informatikk

Baksideteksten

Vi lever våre liv tilkoplet Internett. Det har blitt en vesentlig del av arbeids- og privatlivet for de fleste av oss og har vært en virksom kraft i sosial, kulturell, politisk og økonomisk utvikling lokalt, nasjonalt og globalt de siste tiårene. Mens de færreste av oss var på nett for 20 år siden, er nettet i dag med oss overalt og til alle tider.

Denne høyst bemerkelsesverdige utviklingen har en vel 20 år lang forhistorie, der det tekniske grunnlaget for dagens Internett ble utviklet. IT-miljøene ved universiteter og forskningsinstitusjoner satt i førersetet for denne utviklingen og bruken av datakommunikasjon og nettjenester – fra den første spede begynnelsen på slutten av 1960-tallet, til Internett og World Wide Web ble allemannseie i løpet av 1990-tallet.

I utviklingen av Internett i Norge har Forskningsnettet vært sentralt. Siden midten av 1970-tallet har UNINETT og akademiske IT-miljøer bygd Forskningsnettet med infrastruktur, ressurser og tjenester for norsk forskning og høyere utdanning.

Om nettstedet

I arbeidet med boka ble det etablert et nettsted der innholdet ble gjort tilgjengelig underveis. En e-postliste ble holdt orientert om arbeidet og deltakerne der hadde anledning til å kommentere og komme med synspunkter, korrigeringer og nye opplysninger. Det kom det mange nyttige bidrag til arbeidet gjennom denne.

Det gamle nettstedet er ikke lenger tilgjengelig, men teksten i boka er nå lagt ut på nett.

Publisert 6. okt. 2013 11:32 - Sist endret 28. aug. 2014 23:23