Forord

Sist endret 17. juli 2014 00:05 av Bjørn Ness

Arbeidet med denne boken er utført av Bjørn Ness over en periode på fem år. Forfatteren har vært ansatt ved Universitetets Sentrale IT-tjeneste ved Universitetet i Oslo (USIT) i tre tiår, det siste som assisterende IT-direktør. Gjennom dette har han vært deltaker i Internett-utviklingen samtidig som han har hatt anledning og mulighet til å observere utviklingen i samfunnet forøvrig.

Sist endret 17. juli 2014 00:17 av Bjørn Ness

Dette arbeidet startet som en fortelling om Internett i Norge der UNINETTs og de akademiske IT-miljøenes rolle skulle være den røde tråden. I arbeidet viste det seg tidlig og ikke uventet at det var umulig å følge denne ene tråden uten samtidig å gi utviklingen av Forskningsnettet i Norge en bred plass.

Sist endret 17. juli 2014 00:06 av Bjørn Ness

Under avslutningen av arbeidet med denne boka døde en av de sentrale personene i arbeidet med Forskningsnettet og Internett i Norge. Nekrologen skrevet av Lars Oftedal (IT-direktør), Per Harald Jacobsen og Bjørn Ness, USIT, Universitetet i Oslo ble trykt i Aftenposten 5. juli 2013: