Vortex 101: Vortex for de fleste av oss

Nettstedet er det viktigste plattformen vi har for å holde orden på dokumenter og data og som felles ramme for samarbeid, informasjon, kommunikasjon og saksbehandling i daglig og langsiktig arbeid.


7 påbud og 3 tilbud

Vortex er for tiden det produktet som gir nettstedet denne funksjonaliteten. Kunnskap om bruk av Vortex er forutsetningen for å utnytte nettstedet til å forbedre og forenkle (‘digitalisere’) våre arbeidsprosesser og vår samhandling med omgivelsene.

Grunnkunnskapen som trengs for å bruke nettstedet produktivt og effektivt er samlet i 7 påbud som sier hvordan de viktigste oppgavene skal løses og 3 tilbud om ting som kan brukes for å berike nettstedene og nettsidene:

7 påbud

Disse 7 påbudene oppsummerer de grunnleggende aspektene ved god praksis.

  1. Du skal gi nettsida og mappa di en meningsbærende tittel og følge standard navning av dem.
  2. Du skal bruke riktig dokumentmal og mappetype for nettsidene og nettstedene dine
  3. Du skal skrive godt nok norsk (nynorsk, engelsk), følge grunnleggende skriveregler og bruke stavekontrollen
  4. Du skal følge gjeldende standarder og retningslinjer
  5. Du skal ha kontroll med hvem som får tilgang til data og dokumenter på nettstedet ditt
  6. Du skal bruke editoren til å lage lesbare, lesverdige og godt strukturerte dokumenter på nettstedet ditt
  7. Du skal bruke lenketekst i løpende tekst

3 tilbud

  1. Du kan bruke komponenter til å automatisere og forenkle arbeidet med nettsidene og nettstedet
  2. Du kan bruke tabeller når det er behov for det
  3. Du kan bruke illustrasjoner, lyd og video
Publisert 9. apr. 2017 13:42 - Sist endret 25. feb. 2018 11:26