Martin Bore

Sjefingeniør - i permisjon

Jeg er for tiden i permisjon, se kontaktveileder for alternative kontaktpunkter.

Emneord: UiO-CERT, IT-sikkerhet, Hendelseshåndtering, IRT, DFIR
Publisert 31. juli 2018 20:20 - Sist endret 1. mars 2022 14:50