Kontaktveileder i permisjonstiden min

Har du oppdaget eller vet du om et IT-sikkerhetsbrudd ved Universitetet i Oslo? Eller ønsker du å komme i kontakt med UiO-CERT av andre grunner?

Andre saker som omhandler IT-sikkerhet

Spørsmål vedrørende e-postsystemet, masseutsendelser eller tilsvarende

Andre henvendelser vedørende IT ved UiO

Har du kommet deg gjennom hele lista, og har andre grunner til å komme i direkte kontakt med meg? Jeg leser fremdeles e-post til UiO-epostadressen min, men det kan ta lenger tid å få svar.