IT-juridisk gruppe på USIT

Ansvarsområder:

IT-juridisk gruppe har ansvar for oppfølging av lov- og regelverk i IT-virksomheten. Særlig viktig innenfor dette feltet er:

Vi kan også hjelpe med:

 • Kontraktsarbeid tilknyttet IT-tjenester
 • Håndtering av juridiske problemstillinger knyttet til bruk av IT
 • Rådgivning og saksbehandling i IT-sikkerhetssaker
 • Utforming og håndheving av rutiner og regelverk innenfor personvern og IT
 • Kurs, presentasjoner og foredrag i informasjons- og opplæringsøyemed

Saksbehandlingstid

 • Vi behandler i utgangspunktet henvendelser i den rekkefølge de kommer inn.
 • Vi har til enhver tid stor pågang av juridiske henvendelser. De som søker juridisk bistand må påregne noe behandlingstid.
 • Dersom vi ikke har kapasitet til å bistå enheten, kan vi benytte advokatfirmaet som UiO har rammeavtale med. Enheten må i så fall selv dekke utgiftene til advokatfirmaet.

Hvem er IT-juridisk gruppe?

IT-juridisk ansvarlig Vilde Sørbø Nenseth
Juridisk seniorrådgiver Are Evju
Image may contain: Person, Clothing, Forehead, Face, Chin.
Juridisk rådgiver Isak Falch Alsos

Hvordan kontakte oss?

Alle henvendelser om IT-juridisk bistand skal sendes til usit-jurist@usit.uio.no. Henvendelser skal inneholde:

 • Beskrivelse av hva saken gjelder
 • Hva det ønskes bistand til
 • Oversikt over alle relevante dokumenter i saken

Merk: Sensitiv informasjon må ikke sendes pr e-post, men via ePhorte.