Årsplaner for IT-juridisk arbeid

Årsplanene oppsummerer prioriterte mål for IT-juridisk arbeid og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner i avdelingen

Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplanen: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”.