Tidligere arrangementer

Tid og sted: 20. aug. 2018 12:0015:00, Domus Medica tilbygg: Runde auditorium R-105

Som en del av å få på plass ROS-analyser for alle systemer som benyttes i forskning og utdanning  så arrangerer vi en workshop for å gjøre den enkelte tjenesteeier i stand til å utføre dette selv.

Tid og sted: 12. juni 2018 12:0015:00, Lille auditorium, KNH

Som en del av å få på plass ROS-analyser av alle USITs systemer så arrangerer vi en workshop for å gjøre den enkelte tjenesteeier i stand til å utføre dette selv.