Årsplaner for IT-sikkerhet

Årsplanene oppsummerer prioriterte mål for IT-sukkerhetsarbeidet og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner i avdelingen

Om årsplanen

Nærmere om oppbygging og strukturering av årsplan: “Veiledning: Utarbeiding av årsplan”.