Kommunikasjon og lederstøtte

For henvendelser angående kommunikasjon og lederstøtte på USIT, kontakt Gyda Kjekshus.