Arbeidsplan kartlegging UHN-Odont

Aktiviteter, planer og felles gjøremålsliste

Aktiviteter / planer

Plan

deltakere

planlagt ferdig status kommentarer
Gjennomgå kilder / dokumentasjon Pål ultimo feb. Ferdig

Gjennomgå tilgjengelig kilder og dokumentasjon rundt eksisternede funksjonalitet

Intervju med Nøkkelperson Odont. (Janicke) Pål, Dagfinn 2. mars Ferdig En mer grundig gjennomgang av eksisterende funksjonliltet og demo. Foretas som et personlig intervju. Poeng at gjøres på hennes kontor + evt. en tur på klinikk. Kan da vise vesentlige funksjoner og forklare. Vi tar også skjermskudd og har med diktafon samt intervju-guide. 
Workshop Odont.

Hauk Øyri, Thomas Berg, Gard, Pål og Dagfinn

9. mars  Ferdig
  • Videre kartlegging av eksisterende funksjoner med utganspunkt i momenter fra intervju med Janicke.
  • Hvilke funksjoner ønskes i UHN men ikke er på plass per dags dato
  • Hva skal til for overgang til TSD
  • Hva som må gjøres i nettet ved Odont for at man skal kunne levere spørreskjema-svar fra maskiner som kjører SALUD

Kostnadsestimat, USIT

Gard, Dagfinn, Pål og evt. Francesca 23. mars Ferdig

Sette opp et kostestimat for endringene som må gjøres i Nettskjema-TSD. Inkluderes i rapport.

Intervju instituttleder for klinisk odont, Jan Eirik Ellingsen  Pål 27. mars Ferdig Supplerende intervju for bedre oversikt over behov 
Skrive en rapport Pål 7. april I rute

Oppsummere kartleggingen. Rapporten skal bestå av (fra mandat):

  1. Oversikt over vesentlig funksjonliltet i UHN p.t. med en indikasjon på hva av dette som er tilgjengelig i Nettskjema-TSD og hva som ikke er det. 
  2. En liste over hva nøkkelpersoner ønsker av ny funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i UHN.
  3. Estimerte kostnader og tid for utvikling av nødvendig funksjonalitet i Nettskjema-TSD forbundet med utfasing av UHN og tilsvarende for ønskelig funksjonalitet. 

Rapporten er tilgjengelig her

 

Asosierte strategier og planer

Publisert 8. feb. 2017 13:16 - Sist endret 29. mars 2017 12:48