Prosjektmandat / plan kartlegging UHN (Fase 1)

Målet med fase 1 er å gi et bedre beslutningsgrunnlag for om TSD skal overta for UHN. Dette innebærer en kartlegging av hvilke funksjonelle behov Odont har som ikke er dekket i TSD. 

Prosjektleder: Pål Fugelli

Deltakere: Dagfinn Bergsager, Gard Thomassen + Hauk Øyri, Thomas Berg og  Janicke C. L. Jensen fra Odont.

Hvordan kartleggingen gjøres

  • Fokuserte intervjuer med nøkkelpersoner
  • Få en demo fra en bruker for å se hvordan dagens løsning fungerer
  • Workshop for å kartlegge behov og hva som må til for overgang til TSD
  • Gjennomgå tilgjengelig kilder og dokumentasjon rundt funksjonalitet

Leveranse

Produsere en rapport bestående:

  1. Oversikt over vesentlig funksjonliltet i UHN p.t. med en indikasjon på hva av dette som er tilgjengelig i Nettskjema-TSD og hva som ikke er det. 
  2. En liste over hva nøkkelpersoner ønsker av ny funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i UHN.
  3. Estimerte kostnader og tid for utvikling av nødvendig funksjonalitet i Nettskjema-TSD forbundet med utfasing av UHN og tilsvarende for ønskelig funksjonalitet. 

Tidsplan

Rapport gjøres tilgjengelig før påske, 7. april.

Videre oppfølging i fase 2

Fase 2 planlegges etter følgende beslutningspunkt: Ja/Nei til at TSD overtar for UHN. Denne fasen vil da bestå av en eventuell utvikling og implementering av funksjonalitet i TSD samt overføre data til sikker lagring i TSD. Premissene er at USIT skal ha prosjektleder og at Odont kommer opp med folk til prosjektet. 

 

Publisert 26. jan. 2017 12:15 - Sist endret 9. feb. 2017 08:57