Tjenestegruppe for meldingstjenester

Denne tjenestegruppen er lagt ned.

Ansvarsområdet er flyttet til Gruppe for drift av meldingstjenester eller følges opp av linjeledelsen i Seksjons for klientnær drift.

 

Hovedfokuset til tjenestegruppen er helheten og brukeropplevelsen av meldingstjenestene; e-post, e-postlister og lynmeldinger/chat.

Kvalitet, funksjonalitet, dokumentasjon og utvikling av enkeltkomponenter på klient- og tjenersiden er viktig, og følges daglig opp av forskjellige grupper/personer. Det er summen av de ulike komponentene som er viktig for brukerne – vi jobber for at samhandlingen og integrasjonen mellom klienter, tjenere og støttesystemer er best mulig.

  Tjenestegruppas oppgaver

  • Standardisering.
  • Koordinering og organisering.
  • Sikre kvaliteten og utviklingen iht. UiOs IT-strategi.
  • Ansvarlig for webmail-tjenesten.
  • Kompetanseforum på meldingstjenester.

  Mer om oppgavene ...

   

  Publisert 30. sep. 2011 12:58 - Sist endret 9. okt. 2019 15:30