Mandatutkast

Contact: melding-core@usit.uio.no
Date: 2011-02-22

Bakgrunn

Det er besluttet at sentrale tjenester skal organiseres tettere i små tjenestegrupper.

Gruppen vil bli bygget rundt dagens driftstjeneste for e-post.

Per i dag er oppfølgingen av e-postklienter spredd på ulike grupper, noe som kan være litt uheldig. Det er gode argumenter [1] for at dette arbeidet bør knyttes tettere opp mot den sentrale e-posttjenesten. Mandatutkastet tar derfor høyde for denne situasjonen.

Det er også behov for mye tettere oppfølging av listearkiv.uio.no samt noe videreutvikling av denne, så også drift og vedlikehold av denne tjenesten bør samles i denne tjenestegruppen.

Tjenestegruppen vil bli underlagt styringsgruppen for e-post.

[1] Dagens postmastergruppe er i ferd med å utarbeide en risikoanalyse for tjenestene de har ansvar for, og denne analysen avdekker bl.a. et behov for en utvidet vaktordning, samt gode argumenter for å knytte oppfølgingen av postklientene nærmere til e-postdriften. Når sikkerhetsanalysen er ferdigstilt vil en rapport bli tilgjenglig.

Deltagere

Tjenestegruppeleder: Bente Christine Aasgaard

Linjeleder: Bård Henry Moum Jakobsen

Deltager Avdeling Tjeneste
Bente Christine Aasgaard SAPP/GT E-post tjenerdrift
Øyvind Kolbu SAPP/GT E-post tjenerdrift
Ingar Vindenes SAPP/GT E-post tjenerdrift
Rafael Martinez Guerrero SAPP/DB Postklient
Ernesto Gonzalez-Benitez SAS/LIPK Postklient
Frank Paul Silye SosGeo Lokal-IT

Tjenesteområder

Tjenestegruppen for e-post- og meldings-tjenester har ansvar for:

 • Drift og vedlikehold av UiO's e-posttjenester.
 • Drift og vedlikehold av alle tjenester knyttet til e-postdriften.
 • Drift og vedlikehold av e-posttjenester til eksterne kunder.
 • Etablering, dokumentasjon og vedlikehold av driftsrutiner for e-posttjenesten.
 • Ukevaktordningen for e-posttjenesten.

Vi foreslår også at følgende tjenester legges inn under tjenestegruppens ansvar:

 • Brukerstøtte, dokumentasjon og driftsoppfølging av støttede e-postklienter.
 • Listearkiv.

Drift og vedlikehold av UiO's e-posttjenester

Drift og vedlikehold av UiO's e-posttjenester, som omfatter hovedtjenestene:

 • SMTP
 • IMAP
 • POP
 • E-postlister

I denne konteksten inkluderer "UiO-brukere" alle brukere i UiOs brukerdatabase, selv om de formelt tilhører eksterne kunder, som Simula og Holacaust-senteret.

Drift og vedlikehold av alle tjenester knyttet til e-postdriften

Per i dag omfatter dette:

 • Lastbalanseringsklynge, mail-lb*
 • Proxy-klynge, mail-proxy*
 • DNS-tjeneste, dns-cache

Drift og vedlikehold av e-posttjenester til eksterne kunder

For tiden omfatter det e-posttjenesten til :

 • Fronter.com
 • Fronter.com's kunder

Tjenester inkludert:

 • SMTP
 • IMAP
 • POP

Etablering, dokumentasjon og vedlikehold av driftsrutiner for e-posttjenesten

Tjenestegruppen har ansvar for å opprette rutiner for alle aspekter rundt gruppens tjenester, å oppdatere disse ved behov og å dokumentere disse rutinene godt nok til å sikre en stabil, robust drifttjeneste.

Ukevaktordning

Ukevakten fordeles mellom alle medlemmene i generell e-postdrift etter tur. Se ukevaktoversikten.

Det er utarbeidet en instruks for deltagere i ukevaktordningen for e-postdrift. Se den til enhver tid gjeldende instruksen.

Brukerstøtte, dokumentasjon og driftsoppfølging av støttede e-postklienter

Den daglige oppdateringen og driften av disse programmene (for tiden thunderbird, pine og webmail (squirrelmail)) vil ligge hos henholdsvis SAPP/GAP, SAPP/BSD og SAPP/GRUB.

Denne tjenestegruppen vil i tilfelle ha ansvar for følgende aspekter:

 • Vurdere klientenes vedvarende egnethet.
 • Følge opp driften, herunder standardinnstillinger, av klientene.
 • Følge opp brukerhenvendelser rundt klientene.

Listearkiv

Denne tjenesten har behov for videreutvikling, og knyttes noe tettere sammen med listesystem-tjenesten. Blant annet trengs følgende:

 • Per-bruker autentisering
 • Per-bruker autorisering
 • Oppdatering av brukergrensesnitt

Aktiviteter

Aktivitetestplan og handlingsplan vil bli opprettet og vedlikeholdt av tjenestegruppeleder. Informasjon vil legges ut under postmaster sine intranettsider.

Referater og rapporter

Referater vil fortløpende bli publisert på referatsidene.

Rapporter vil bli presentert styringsgruppen og publisert på rapport-sidene

 

Publisert 4. des. 2008 11:07 - Sist endret 18. okt. 2013 13:09