Oppgaver

Mer detaljert informasjon om oppgavene til meldingstjenestegruppa:

 • Standardisering av meldingstjenestene, f.eks.:
  • Anbefale programmer og protokoller UiO skal støtte.
  • Anbefale funksjonalitet som skal være felles for alle plattformene (Windows, Linux, Mac).
    
 • Koordinering og organisering av meldingstjenestene:
  • Evaluere og tilpasse arbeidsfordeling mellom ulike drift- og utviklingsmiljøer.
    
 • Arbeide for at meldingstjenestene har den kvaliteten og utviklingen som UiOs IT-strategi legger opp til.
  • Skalering og kapasitet.
  • Høy tilgjenglighet.
    
 • Ansvarlig for webmail-tjenesten:
  • Utvikle og tilpasse UiOs webmail-tjenesten.
  • Koordinere de ulike driftsmiljøene som er involvert.
    
 • Fungere som et bredt kompetanseforum på meldingstjenester:
  • Være faglig oppdatert på produkter og trender, samt hvordan de påvirker UiO.
Publisert 3. nov. 2011 19:03 - Sist endret 18. okt. 2013 13:09