Tjenestegruppe for IT i utdanning

Koordinere og samordne USITs arbeid med IT i utdanning.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Organisere USITs arbeid med IT i utdanning
  • Støtte arbeidet i sekretariatet for Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU)

Hovedfokus i perioden

  • Etablere oversikt over USITs tjenester og ressurser for IT utdanning, inkludert ansvar og oppgaver
  •  

 

 

Publisert 24. nov. 2020 09:40 - Sist endret 11. jan. 2021 10:52