Mandat for tjenestegruppe for IT i utdanning

Mandat versjon:
Godkjent av USITs ledermøte: N/A
Tjenestegruppeeier: IT-direktøren
Tjenestegruppeleder: Lars Oftedal

Bakgrunn

Det er stort og økende fokus på IT i utdanning ved UiO. USIT skal støtte opp om arbeidet best mulig. SK-ITU er kommet godt i gang og USIT, SADM og LINK er sekretariatet.

Digital undervisning og digitalisering av læring og studier er høyt prioritert på universitetet og USIT må organisere og samordne sin virksomhet på dette området for å kunne imøtekomme de forventninger og krav som stilles til IT-organisasjonen i den anledning.

Det jobbes med og leveres tjenester innen IT i utdanning (ITU) i alle underavdelinger og i flere seksjoner/grupper. USIT må koordinere sin aktivitet bedre av mange grunner:

 • USIT må ha en god oversikt over alle tjenester som leveres innen ITU og alle aktiviteter underavdelinger, seksjoner og grupper er involvert i
 • De som jobber med ITU må vite hva andre jobber med
 • SK-ITU og sekretariatet må vite hva det jobbes med ved USIT og også kjenne til hva slags kontakt der er mellom USIT og ansatte på USIT på den ene siden og andre som arbeider med ITU på UIO
 • USIT må ha en samlet prioritering innen ITU
 • USIT må prioritere oppgaver fra SK-ITU
 • De som jobber med ITU på USIT må vite hva som skjer andre steder
 • USIT må snakke med ‘en stemme’

Det må utarbeides et mandat for tjenestegruppa som dekker punktene over pluss evt flere punkter.

Foreløpig ledes tjenestegruppa av IT-direktøren med USITs del av sekretariatet som støtte. 

Medlemmer i tjenestegruppa er ansatte som aktivt jobber med tjenester innen ITU i utdanning eller bidrar vesentlig til andres arbeid med dette. 

Tjenestegruppe skal ha et fast møtepunkt annenhver uka for å oppsummere status og diskutere viktige saker for utviklingen av dette tjenesteområdet. 

Deltagere

 • Lars Oftedal, leder
 • Anders Vinger (BNT/KD)
 • Monica Stamnes (BNT/WEB)
 • Jonas Braathen (BNT/INT)
 • Trond Thorbjørnsen (ITF/FT)
 • Henrik Ihlen-Ringel (ITI/nett)
 • NN (ITI)

Gruppens ansvar og oppgaver

Grupper skal koordinere USIT leveranser og tjenester innen IT i utdanning.

Gruppen skal anbefale prioritering overfor IT-dir innen ITU.

Gruppen skal motta, fordele og behandle oppgaver til USIT innen ITU.

Gruppen kan foreslå noen oppgaver og tjenester innen ITU.

Gruppen skal holde seg oppdatert på SK-ITU og støtte USITs medlem i sekretariatet.

Rapportering

Gruppe rapporterer til IT-dir ca hver 2. måned.

Publisert 24. nov. 2020 09:40 - Sist endret 11. jan. 2021 10:18