Gjøremålsliste for tjenestegruppa

Mye av arbeidet i 2021 vil gjøres i prosjekter hvor deltagere i gruppen deltar. På møter i tjenestegruppe vil deltagere i prosjektene informere om aktivitet.

Andre aktiviteter som gruppa skal jobbe med i 2021:

  • VMS, video management system, Unit har valgt Panopto for UH-sektoren, det skal besluttes om UiO skal innføre Panopto, hvis ja, vil det bli et prosjekt for innføring. Det må også besluttes konsekvenser for videotjenesten i Vortex.
  • Emneplanlegging på nett. Unit velger et system, det blir et prosjekt for implementering
  • Utfasing av Adobe Connect, ledes av LINK, noe arbeid USIT skal utføre?
  • Eierskap til undervisningsrom, aktivitet i regi av SADM
Tjenestegruppas gjøremål
Oppgave Ansvar Frist Status
       
       
       

 

Publisert 11. jan. 2021 12:21 - Sist endret 11. jan. 2021 14:59