Tjenestegruppe for Mac

Tjenestegruppen for Mac jobber med å forenkle og vedlikeholde driften av UiO sine macOS maskiner. Gruppen er satt sammen av personer fra lokal IT og USIT.