Tjenestegruppe for Mac

Tjenestegruppen for Mac jobber med å forenkle og vedlikeholde driften av UiO sine macOS maskiner. Gruppen er satt sammen av personer fra lokal IT og USIT.

Kontaktpunkt

Tjenestegruppas
e-postadresse:

mac-core@usit.uio.no

Aktuelt om Mac - Universitetet i Oslo Mer ...