Tjenestegruppe for OS X

Tjenestegruppen for OS X har overordnet ansvar for USITs mac-støtte, i samarbeid med relevante seksjoner og grupper.

Tjenestegruppas oppgaver

 • Utvikling og drift av tjeneste for installasjon og konfigurasjon av klienter
 • Skriving og vedlikehold av dokumentasjon. Hovedansvar for USITs dokumentasjon for OS X, og ressursgruppe i forhold til dokumentasjon som ligger andre steder og som berører OSX
 • Være 2. linje support for OSX på UiO (bistå Houston og Lokal IT ved behov)
 • Bidra til at det opprettholdes et nettverk av OSX-ressurspersoner ved UiO
 • Bidra til at felles tjenester i størst mulig grad fungerer på tvers av plattformer, dette omfatter for eksempel:
  • Autentiseringstjenster (AD, LDAP)
  • Lagringstjenester
  • Utskrift 
  • Nettverk
  • VPN
 • Videreutvikle sentralt driftsopplegg for OSX-maskiner. Dette omfatter blant annet:
  • Rapportering
  • Automatisk konfigurasjon
  • Opplegg for automatisk installasjon av programvare
  • Herding av klienter
  • Håndheving av sikkerhetspolicy
  • Gi grunnlag og støtte til lokale tilpasninger av systemet
 • Programvare
  • Sikkerhetspatching
  • Bygging og tilrettelegging av programpakker for UiOs brukermasse
 • Gruppen har ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å bidra til samarbeid med andre institusjoner

Hovedfokus i perioden

 • Pakking av programvare, og utvidelse av tilbudet på munki.uio.no
 • Utrulling av OS X versjon 10.10
 • Styrke samarbeidet med blant annet ved å være tilstede på alle fellesmøter, og ved å få flere miljøer til å ta i bruk ny installasjonsløsning og driftsopplegg
 • Utrulling av antivirus-løsning
 • Intern gjennomgang av systemer som brukes til installasjon og drift, med tanke på å sikre oppetid og driftssikkerhet av disse

 

 

Publisert 21. okt. 2011 13:00 - Sist endret 26. sep. 2017 13:04