Tjenestegruppe for mobile enheter

Mobile enheter (mobiltelefoner, nettbrett og lignende)  vokser fram som plattform for IT-tjenester og formidling av elektronisk innhold. Tjenestegruppa skal bygge opp og formidle kunnskap om mobile enheter som plattform for IT-tjenester på universitetet i Oslo. 

IT-tjenestesidene for mobile enheter finner du mer informasjon om tjenestene og plattformene vi har ansvar for.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Utarbeide og vedlikeholde en testplan for testing og vurdering av aktuelle modeller
  • Teste og bygge kunnskap om aktuelle mobile enheters muligheter
  • Utarbeide informasjon og dokumentasjon for utnyttelse av mobile enheter på UiO
  • Gi brukerstøtte på anbefalte mobile enheter
  • Utarbeide anbefalinger når det gjelder utstyrsvalg, programvare og tilrettelegging av tjenester

Avvikling

IT-direktøren godkjente 15. april 2016 avvikling av tjenestegruppa og overføring av oppgaver til Gruppe for Mac OS X, Linux og mobile enheter (MLM) i tråd med forslag fra tjenestegruppa selv.

 

Publisert 21. okt. 2011 14:51 - Sist endret 3. jan. 2019 14:39