Tjenestegruppe for Tjenester for sensitive data

Gruppen har ansvaret for at Tjenester for Sensitive Data ved USIT, UIO fungerer som en god og stabil tjeneste, og at absolutt nødvendig utvikling for stabil drift og ekspansjon av antallet prosjekt og brukere blir utført.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Drift av TSD
  • Være hovedkontaktpunkt for brukere / nye brukere og tjenester i TSD
  • Drive support for brukere ut over det som Driftssenteret forventes å gjøre
  • Koordinere eksisterende tjeneste versus nyutvikling

 

 

 

 

Publisert 2. sep. 2014 09:20 - Sist endret 27. juni 2017 05:57